Welzijn op Recept (WoR)

COVID-19 UPDATE

Alle welzijnsactiviteiten voor de WoR zijn tijdelijk stopgezet door corona. Maar Welzijn op Recept is nog altijd actief! Onze welzijnscoach heeft een overzicht met online activiteiten die aangeboden worden. U kunt gewoon alvast contact opnemen voor een intake gesprek, om meteen te beginnen aan een digitale activiteit, of om alvast alles te weten over het aanbod voor als we straks de activiteiten weer kunnen hervatten. Zie de contactgegevens van onze welzijnscoach Sinem Helbest onderaan deze pagina.


Welzijn op Recept (WoR) is een landelijk programma dat ook in Amsterdam wordt uitgevoerd (zie www.welzijnopreceptamsterdam.nl voor meer informatie). In Slotervaart voert Stichting Samenwonen-Samenleven Welzijn op Recept uit. Het doel van Welzijn op Recept is een brug te slaan tussen zorg en welzijn. Dit wordt bereikt door middel van het opbouwen van een structurele samenwerkings- en verwijsrelatie tussen eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnsorganisaties. Eerstelijnsgezondheidszorg is onder andere zorg van huisartsen, fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en wijkverpleging. Welzijn op Recept richt zich voornamelijk op bewoners die te maken hebben met psychosociale en psychosomatische problematiek. Deze problemen leiden vaak tot lichamelijke klachten als slecht slapen, stress en angst, maar ook tot eenzaamheid en/of somberheid. Bekend is dat deze groep vaker gebruik maakt van verschillende vormen van eerstelijns gezondheidszorg. WoR is een geschikte methode om de mensen die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben te leiden naar welzijnsactiviteiten.

Hoe werkt het?

Eerstelijnszorgverleners (veelal huisartsen) verwijzen na overleg bewoners waarvan zij denken dat die passen bij het Welzijn op Recept programma naar een welzijnscoach. Elk stadsdeel heeft zijn eigen welzijnscoach. De welzijnscoach zoekt samen met de buurtbewoner naar een geschikt en passend welzijnsarrangement met als doel dat de deelnemer zich mentaal beter gaat voelen. De welzijnscoach bespreekt in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden en wensen van de participant. In een intake gesprek kijken de deelnemer en welzijnscoach samen welke mogelijkheden en kansen bij zijn/haar leefsituatie passen, waar de participant energie van krijgt, welke interesses, talenten en ambities hij/zij heeft en hoe de participant geactiveerd kan worden. Als een geschikte activiteit is gevonden gaan de welzijnscoach en WoR deelnemer samen naar de activiteit. De welzijnscoach houdt contact met de deelnemer om na te gaan of de activiteit bevalt en hoe het gaat, en zo nodig aanpassingen te maken. Ook koppelt de welzijnscoach terug aan de huisarts welke stappen zijn ondernomen en hoe het gaat met de deelnemer.

De welzijnsarranementen

In Amsterdam zijn de beschikbare activiteiten opgedeeld in verschillende ‘welzijnsarrangementen’. Een soort menukaart van activiteiten in de buurt. De welzijnscoach is volledig op de hoogte van de verschillende activiteiten. In Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende zes arrangementen:


De welzijnscoach van De Buurtzaak, Sinem Helbest, heeft een overzicht van alle online en offline activiteiten in de wijk, binnen én buiten De Buurtzaak. Bent u geïnteresseerd in wat er allemaal te doen is in Slotervaart? Neem dan vooral contact met haar op:
Let op: Het is wel belangrijk dat u een doorverwijzing krijgt van uw huisarts als u gebruik wilt maken van Welzijn op Recept. Sinem kan u hierbij helpen.

Sinem Helbest – welzijnscoach Stichting Samenwonen-Samenleven
Email: s.helbest@sw-sl.nl
Telefoon: 06-51491833

Bent u een eerstelijnshulpverlener en bent u geïnteresseerd in de WoR? Neem dan contact op met de coördinator van Welzijn op Recept:

Ruth Hooiveld – coördinator Zorg en Welzijn Stichting Samenwonen-Samenleven (HiB en WoR)
Email: r.hooiveld@sw-sl.nl
Telefoon: 06-23713693


Volg Welzijn op Recept Slotervaart ook via Facebook

Welzijn op Recept Amsterdam Slotervaart