Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van stadsdeel Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf en er is een duidelijke vraag, probleem of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen. Bewoners steken er tijd en energie in en hebben de regie op de planning, voorbereiding en uitvoering.

Aanvragen tot €5.000 kunt u indienen bij regiegroep via emailadres: regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com en aanvragen tot €300 kunt u indienen bij i.boender@sw-sl.nl.

Download het aanvraagformulier

Via de volgende link kunt u het aanvraagformulier bewonersinitiatieven Slotervaart Noord downloaden. Heeft u hulp nodig met invullen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van een bewonersinitiatief dan kunt u contact opnemen met de coordinator van De Buurtzaak: mevr Emel Can, e.can@sw-sl.nl. Of u kunt elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het open spreekuur van Emel voor vragen over bewonersinitiatieven of De Buurtzaak.

Hier kunt u een overzicht van alle toegekende bewonersinitiatieven van 2020 downloaden.

Regiegroep de Buurtzaak: De regiegroep van de Buurtzaak bestaat uit een groep bewoners uit de wijk die aanvragen voor initiatieven beoordelen. De voorzitter van de regiegroep is Herman Bouma.
Vergader data regiegroep 2021: 24 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december


De Buurtzaak Huis van de Wijk Slotervaart Noord