Mantelzorg

In Amsterdam Slotervaart wonen veel mensen die zorg dragen voor een familie- of gezinslid: mantelzorgers. Mantelzorgers moeten ondersteund worden en uitgelegd krijgen waar ze aanspraak op kunnen maken. Naast dat het zorgen voor een naaste in een druk leven zwaar kan zijn, wonen er in Nieuw-West ook nog eens veel mantelzorgers die te maken hebben met een taalbarriere en/of moeite hebben met alle rekeningen betalen. Dit geldt in het bijzonder voor een fors aantal bewoners van de Jacob Geelbuurt,  Jongkindbuurt, Overtooms Veld en Geuzenveld-Slotermeer. Daar moeten – vergeleken met het Amsterdamse gemiddelde – relatief veel bewoners rondkomen van een bijstandsuitkering, ervaren relatief veel bewoners een grote afstand tot de arbeidsmarkt en maken relatief veel bewoners gebruik van schuldhulpverlening.

Stichting Samenwonen-Samenleven en De Buurtzaak hebben zich voorgenomen om voor mantelzorgers in armoede en sociale uitsluiting een specifiek en structureel programma van ondersteuning aan te bieden.  De reden daarvoor is de toename van het aantal hulpvragen van overbelaste mantelzorgers en het ontbreken van middelen om hen op korte en lange termijn te ondersteunen.

Het streven van Stichting Samenwonen-Samenleven en De Buurtzaak is om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mantelzorgers – woonachtig in Slotervaart – gevonden, verbonden en waar nodig toegeleid worden naar de juiste instanties en/of naar verschillende activiteiten. Uitgangspunt is dat de mantelzorgers voldoende ruimte, begeleiding en ondersteuning krijgen zodat zij uiteindelijk hun eigen activiteiten zelfstandig kunnen ondernemen en ontplooien. De activiteiten moeten leiden tot ontmoeting met lotgenoten, wisselen van ervaringen, kennis en informatie en vooral ontspanning.  Veel mantelzorgers zijn eenzaam, omdat zij doorgaans met zorg bezig zijn. Door middel van het organiseren van structurele ontmoetings- en ontspanningsbijeenkomsten, wordt de eenzaamheid een stuk minder. Uitgangspunt is ook dat er rekening wordt gehouden met wensen en behoeften van de mantelzorgers en dat maatwerk hierbij noodzakelijk is.

Mantelzorg Amsterdam Slotervaart

Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is en wilt u in contact komen met lotgenoten of meer informatie krijgen over de mogelijkheden van het mantelzorg programma bij De Buurtzaak? Neem dan contact op met Emel Can, coördinator van De Buurtzaak.