Informele Zorg Programma’s

Stichting Samenwonen-Samenleven organiseert verschillende informele zorg en welzijn programma’s vanuit De Buurtzaak. Informele zorg betekent omzien naar de (kwetsbare) ander. Door een luisterend oor te bieden, door door te verwijzen naar de juiste instanties, door de tijd te nemen, geduld te hebben, een formulier te helpen invullen of een tekst te (helpen) vertalen. Daarnaast is het vaak fijn om met lotgenoten in contact te komen. Bewoners die informele zorg bieden worden vaak maatjes voor anderen die in een kwetsbare positie verkeren. Zij functioneren als vertrouwenspersonen, vroegsignaleerders, toeleiders naar reguliere vormen van welzijn en zorg en werken daarmee – juist vanwege de inzet op samenredzaamheid – preventief.

Informele zorg is geen hulpverlening. De informele zorgprogramma’s van SW-SL en De Buurtzaak zijn complementair en een aanvulling aan de reguliere hulpverlening in zorg en welzijn.

Er zijn twee informele zorg en welzijn programma’s die op dit moment worden uitgevoerd vanuit De Buurtzaak. Klik op de onderstaande links voor meer informatie :

  1. Hulp in de Buurt: Een spreekuur waarbij buurtbewoners in de Jacob Geelbuurt langs kunnen lopen voor al hun vragen, klachten en problemen.
  2. Mantelzorg: De Buurtzaak probeert er te zijn voor de mantelzorgers in Slotervaart die naast het zorgen voor hun familielid vaak meerdere problemen hebben waar ze niet uit komen