Bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van stadsdeel Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf en er is een duidelijke vraag, probleem of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen. Bewoners steken er tijd en energie in en hebben de regie op de planning, voorbereiding en uitvoering.

Aanvragen tot €5.000 kunt u indienen bij regiegroep via emailadres: regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com en aanvragen tot €300 kunt u indienen bij i.boender@sw-sl.nl.

Download het aanvraagformulier

Via de volgende link kunt u het aanvraagformulier bewonersinitiatieven Slotervaart Noord downloaden. Heeft u hulp nodig met invullen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van een bewonersinitiatief dan kunt u contact opnemen met de coördinator van De Buurtzaak: Emel Can, e.can@sw-sl.nl. Of u kunt elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het open spreekuur van Emel voor vragen over bewonersinitiatieven of De Buurtzaak.

Hier kunt u een overzicht van alle toegekende bewonersinitiatieven van 2020 downloaden.

De Regiegroep 
De Regiegroep van de Buurtzaak bestaat uit een groep buurtbewoners die aanvragen voor bewonersinitiatieven beoordelen. De regiegroep komt één keer per maand samen om de initiatieven die in die maand zijn ingediend te evalueren en terug te koppelen. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de criteria die vermeld staan in het aanvraagformulier. De voorzitter van de regiegroep is Pieter Dictus.

De regiegroep is altijd opzoek naar nieuwe leden! Heeft u één avond per maand tijd om uw mening te geven over bewonersinitiatieven? En zou u graag willen meebeslissen over de verdeling van het budget in Slotervaart-Noord? Stuur dan een mail naar regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com en kom een keer langs bij de vergadering. Geen eerdere ervaring is nodig.

Vergader data regiegroep 2021: 24 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december.

Vergader data regiegroep 2022: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november en 19 december.


De Buurtzaak Huis van de Wijk Slotervaart Noord